Kayıt

Kayıt için gerekli evraklar

  • Diploma veya öğrenim belgesi (tasdikname, öğrenim durum belgesi)
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi
  • İkametgâh ve adli sicil belgesi (e devletten alınabilir)
  • Terhis belgesi fotokopisi ( askerliğini yapanlar için )
  • Askerlik çağında olanlar için askerlik şubesinden veya E devletten Askerlik durum belgesi
  • 2 adet fotoğraf

Ön Kayıt Formu