S.S.S

 1. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinin Açılış Amacı Nedir ?
  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinin amacı, orta öğretim kurumlarından ayrılanlara veya eğitim-öğretim hakkını tamamlamayanlara eğtim  imkânı sağlamaktır
 2. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesine Kayıt için hangi belgeler gereklidir ?
  • Diploma veya öğrenim belgesi (tasdikname, öğrenim durum belgesi)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • İkametgâh ve adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir)
  • Terhis belgesi fotokopisi ( askerliğini yapanlar için )
  • Askerlik çağında olanlar için askerlik şubesinden veya E devletten Askerlik durum belgesi
  • 2 adet fotoğraf
 3. Özel Bilgiyurt Akşam Liselerinde kimler okuyabilir ?
  • İlköğretim okulunu bitirenler.
  • Açık öğretim lisesinden ayrılanlar.
  • Mesleki açık öğretim lisesinden ayrılanlar
  • Orta öğretim kurumlarından ayrılanlar.
  • Orta öğretim kurumlarında okuma hakkı bitenler.
 4. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde yaş sınırlaması var mı ?
  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.
 5. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde Eğitim-Öğretim Ne Zaman Yapılır
  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde 4 yıllık genel lise eğitimi yapılmaktadır. Okulumuz Eğitim –öğretime Anadolu liseleri ile başlar ve bitirir. Yani Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetine başlayıp haziran ayında tatile girer.
 6. Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Özel Bilgiyurt Akşam Lisesine geçiş hakkında bilgi verir misiniz ?
  Açık öğretim veya mesleki açık öğretim  lisesinden tasdiknamesini alanlar  kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler
 7. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde yaş sınırlaması var mı ?
  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.
 8. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde derslerin başlama saatleri hakkında bilgi verir misiniz ?
  Derslere çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya Cumartesi-Pazar günleri hatta gündüz de öğrenci bulunması halinde öğretim yapılabilir. Kurumumuzda hafta içi her gün dersler 17.00’da başlamaktadır.
 9. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde Yazılı Sınava Girmek Zorunlumu ?

  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinden mezun olmak için her dersin sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir. Başarısız olunan derslerle ilgili olarak  da ortak sınav ve sorumluluk sınavlarına girerek başarılı olmaları sağlanır. Sınavlar  okulumuzda dersin öğretmenleri tarafından yapılmaktadır.
 10. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinden mezun olan öğrenciler hangi sınavlara girebilirler ?
  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde sınıf mevcutları resmi liseler kadar yoğun olmadığından öğrenmek isteyen öğrencinin öğretmenlerden yararlanma olanağı daha fazladır. Öğrencilerin üniversiteye girme şansları daha fazladır. Normal lise öğrencisi gibi her sınava girebilirler
 11. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinden mezun olan öğrencilerle resmi-özel liselerden mezun olanların diplomalarında ve üniversiteye girişlerinde bir fark var mı ?
  Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Resmi-özel  liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.
 12. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinden resmi-özel liselere nakil yapılabilir mi ?
  Akşam Lisesindeki öğrencilerin örgün eğitim hakları olmadıkları için geçiş yapamazlar.
 13. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde okuyan ve askerlik çağına girenlerin tecil durumları hakkında bilgi verir misiniz ?
  Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine verecekleri  Ek-C2 belgesi ile  tecil işlemleri yapılmaktadır. Bu işlem genelde ocak ayı gibi yapılmaktadır. Öğrencinin Ek-C2 belgesini bizzat kendisinin elden götürmesi gerekmektedir.
 14. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesine kayıdı ne zaman ve nasıl yapabilirim?
  Açık Lise veya mesleki açık lise öğrencileri kayıt  yaptırmak için öncelikle Açık Liseden Tasdiknamesini alması lazım. Tastiknameyi ; Öğrencinin numarasının ilk üç hanesi 210 dan büyük ise kayıt yaptırdığı açık öğretim bürosundan, Öğrenci  numarasının ilk üç hanesi 210 ve daha küçük olanlar ise  tastikname istek  formunu fax ,mail veya posta yoluyla Ankara Açık Öğretim Lisesine  veya Meslek lisesine göndererek  tastiknamelerini  alabilirler. Yönetmelikte yazan tarihlerde kayıt yapılabilir. Ayrıca örgün öğretimde 2 yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler ise  dönem sonunda en son kayıtlı olduğu okuldan Öğrenim Durum Belgelerini alarak nakil yoluyla kayıt yaptırabilirler.
 15. Özel Bilgiyurt Akşam Lisesinde kaçıncı sınıftan başlar ve kaç yılda mezun olurum ?
  Özel Bilgiyurt Akşam Lisesine 9 sınıftan başlayan bir öğrenci 4 yılın sonunda mezun olur. Fakat bazı öğrenciler için bu süre azalmaktadır. Yani okullarından öğrenim durum belgesi ile ayrılan öğrenciler  ayrıldıkları sınıftan başlar ve 12 sınıfta mezun olurlar. Açık liseden gelen öğrenciler ise kredilerine göre  sınıfa yerleşmekte olup 9-10-11 veya 12 sınıftan başlayabilirler. Açık lise öğrencileride 12 sınıfta mezun olmaktadırlar.

  1. Sınıf: 1-48 Kredi
  2. Sınıf: 49-96 Kredi
  3. Sınıf: 97-144 Kredi
  4. Sınıf: 145 ve üzere Kredi